NAMAZDA OKUNAN SÛRELER

NAMAZDA OKUNAN BAZI SÛRELER Fatiha Sûresi Okunuşu:Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Anlamı: Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli…

Detaylar »

Pin It on Pinterest