PEYGAMBERİMİZİN VEDA HÜTBESİ

PEYGAMBERİMİZİN VEDA HÜTBESİ (Bu hutbe, M.S. 632 yılında Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimiz tarafından yüz bini aşkın müslümana irad edilmiştir. Hz. Muhammed (S.A.V.) Allah’a hamd ve senâdan sonra şöyle buyurmuştur.)EY İNSANLAR!Sözümü…

Detaylar »

ZEKAT NEDİR KİMLER ZEKAT VERİR

ZEKAT NEDİR KİMLER ZEKAT VERİR İslâmın beş şartından dördüncüsü zekât vermektir. Hicretin ikinci yılında oruçtan önce farz olmuştur. Mal ile yapılan ibadettir.    Zekât, dini ölçülere göre zengin olan müslümanların seneden…

Detaylar »

TEYEMMÜM NEDİR NASIL ALINIR

TEYEMMÜM NEDİR NASIL ALINIR    Kast etmek, yönelmek manasına gelen teyemmüm, şeriat dilinde su bulunmadığı veya bulunsa da kullanma gücü olmadığı zaman, temiz toprak cinsinden bir şeyle hadesi (abdest almak veya gusl…

Detaylar »

NAMAZDA OKUNAN SÛRELER

NAMAZDA OKUNAN BAZI SÛRELER Fatiha Sûresi Okunuşu:Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Anlamı: Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli…

Detaylar »

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği:   İnsanlığı hakka ve hakikata sevkedip dünya ve ahiret saadetlerini sağlamak üzere Allah Teala tarafından gönderilen peygamberlerin sonuncusu ve alemlerin rahmeti olan Peygamber Efendimiz, genellikle kabul…

Detaylar »

Pin It on Pinterest